Кабинет вътрешни болести

Лекари

  • Д-р Михаил Читаков – специалист вътрешни болести

Услуги

  • Първични и вторични прегледи по профил;
  • Експертиза на временна нетрудоспособност по посочения профил;
  • Насочване и хоспитализация в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.