ЦЕНОРАЗПИС

ДКЦ ”Ел Масри” ООД

ЦЕНОРАЗПИС

БЪЛГАРИ ЧУЖДЕНЦИ
Първичен преглед 80 лв. 100 лв.
Вторичен преглед 40 лв. 60 лв.
Консултация 30 лв. 50 лв.
Болничен лист 5 лв. 10 лв.
Медицинско за брак 80 лв. 100 лв.
Медицинско за чужбина 100 лв. 120 лв.
Медицинско за работа 30 лв. 50 лв.
Медицинско за шофьор 50 лв. 70 лв.
ЕКГ 20 лв. 30 лв.
Преглед + ЕКГ 90 лв. 110 лв.
Денситометрия 60 лв. 80 лв.
Ехокардиография 60 лв. 80 лв.
Преглед + Ехокардиография 120 лв. 140 лв.
Преглед + Ехокардиография + ЕКГ 130 лв. 150 лв.
Доплер 40 лв. 60 лв.
Преглед + Доплер 100 лв. 120 лв.
Вземане на материал за цитонамазка 20 лв. 30 лв.
Туширане на маточна шийка 30 лв. 50 лв.
Преглед + изваждане на спирала 90 лв. 110 лв.
Преглед + поставяне на спирала 110 лв. 130 лв.
Поставяне на спирала 50 лв. 70 лв.
Изваждане на спирала 30 лв. 50 лв.
Женска консултация 25 лв. 40 лв.
Инцизия на перитонзиларен абцес 50 лв. 70 лв.
Аудиометрия 40 лв. 60 лв.
Индиректна ларингоскопия 30 лв. 50 лв.
Вземане на материал за изследване 20 лв. 30 лв.
Екстракция на чуждо тяло 40 лв. 60 лв.
Тампонада 30 лв. 50 лв.
Изследване на очни дъна 30 лв. 50 лв.
Вътреочно налягане 20 лв. 30 лв.
Промивка на слъзни пътища 30 лв. 50 лв.
Ехография на коремни органи 80 лв. 100 лв.
Ехограф на един орган 30 лв. 50 лв.
Ехограф на една система 40 лв. 60 лв.
Обработка на рана със сутура 35 лв. 50 лв.
Превръзка на рана-малка-средна-голяма 20/25/35 лв. 30/40/50 лв.
Измерване на кръвно налягане 5 лв. 10 лв.
Болничен лист от ЛКК 50 лв. 70 лв.
Заверка на здравна книжка 10 лв. 20 лв.
Подкожна инжекция 5 лв. 10 лв.
Мускулна инжекция 5 лв. 10 лв.
Венозна инжекция 10 лв. 20 лв.
Венозно вливане – система 20 лв. 40 лв.
Субконюнктивална инжекция 15 лв. 30 лв.
Поставяне на абокат 10 лв. 20 лв.
Поставяне на уретрален катетър 40 лв. 60 лв.
Сваляне на конци + превръзка 30 лв. 50 лв.
Криотерапия за 1 бр. 25 лв. 40 лв.
Домашно посещение / платен преглед/ 100 лв. 120 лв.
Транспорт за дом. посещение в рамките на града 20 лв. 30 лв.
Транспорт за дом. посещение до всички квартали на града 30 лв. 50 лв.
Леглоден – ВИП стационар 80 лв. 100 лв.
Леглоден – стационар 50 лв. 70 лв.