ЦЕНОРАЗПИС

ДКЦ ”Ел Масри” ООД
ЦЕНОРАЗПИС

БЪЛГАРИ

ВРЕМЕННО
ПРЕБИВАВАЩИ

ЧУЖДЕНЦИ

Първичен преглед

60 лв.

75 лв.

120 лв.

Вторичен преглед

30 лв.

35 лв.

60 лв.

Консултация

25 лв.

30 лв.

50 лв.

Болничен лист

5 лв.

7 лв.

10 лв.

Медицинско за брак

60 лв.

75 лв.

120 лв.

Медицинско за чужбина

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Медицинско за работа

30 лв.

35 лв.

60 лв.

Медицинско за шофьор

45 лв.

55 лв.

90 лв.

ЕКГ

20 лв.

25 лв.

40 лв.

Преглед + ЕКГ

70 лв.

85 лв.

140 лв.

Денситометрия

60 лв.

70 лв.

120 лв.

Ехокардиография

40 лв.

50 лв.

80 лв.

Преглед + Ехокардиография

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Преглед + Ехокардиография + ЕКГ

90 лв.

110 лв.

180 лв.

Доплер

40 лв.

50 лв.

80 лв.

Преглед + Доплер

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Вземане на материал за цитонамазка

15 лв.

20 лв.

30 лв.

Туширане на маточна шийка

20 лв.

25 лв.

40 лв.

Преглед + изваждане на спирала

70 лв.

85 лв.

140 лв.

Преглед + поставяне на спирала

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Изваждане на спирала

20 лв.

25 лв.

40 лв.

Женска консултация

25 лв.

35 лв.

50 лв.

Инцизия на перитонзиларен абцес

50 лв.

65 лв.

100 лв.

Аудиометрия

40 лв.

50 лв.

80 лв.

Индиректна ларингоскопия

30 лв.

40 лв.

60 лв.

Вземане на материал за изследване

15 лв.

20 лв.

30 лв.

Екстракция на чуждо тяло

30 лв.

40 лв.

60 лв.

Тампонада

30 лв.

40 лв.

60 лв.

Изследване на очни дъна

30 лв.

35 лв.

60 лв.

Вътреочно налягане

20 лв.

25 лв.

40 лв.

Промивка на слъзни пътища

30 лв.

40 лв.

60 лв.

Ехография на коремни органи

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Ехограф на един орган

25 лв.

30 лв.

50 лв.

Ехограф на една система

35 лв.

40 лв.

70 лв.

Обработка на рана със сутура

35 лв.

40 лв.

60 лв.

Превръзка на рана-малка-средна-голяма

20/25/35 лв.

25/35/45 лв.

40/50/70 лв.

Измерване на кръвно налягане

5 лв.

7лв.

10 лв.

Болничен лист от ЛКК

40 лв.

50 лв.

80 лв.

Заверка на здравна книжка

10 лв.

15 лв.

20 лв.

Подкожна инжекция

5 лв.

7лв.

10 лв.

Мускулна инжекция

5 лв.

7лв.

10 лв.

Венозна инжекция

10 лв.

15 лв.

20 лв.

Венозно вливане – система

20 лв.

25 лв.

40 лв.

Субконюнктивална инжекция

10 лв.

15 лв.

20 лв.

Поставяне на абокат

10 лв.

15 лв.

20 лв.

Поставяне на уретрален катетър

40 лв.

50 лв.

80 лв.

Сваляне на конци + превръзка

30 лв.

40 лв.

60 лв.

Криотерапия за 1 бр.

25 лв.

30 лв.

50 лв.

Домашно посещение / платен преглед/

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Домашно посещение / с направление /

+40 лв.

Транспорт за дом. посещение в рамките на града

15 лв.

20 лв.

30 лв.

Транспорт за дом. посещение до всички квартали на града

25 лв.

30 лв.

50 лв.

Леглоден – ВИП стационар

80 лв.

100 лв.

160 лв.

Леглоден – стационар

50 лв.

60 лв.

100 лв.

Забележка: Цените важат от 7.00 ч. до 19.00 ч.За периода от 19.00 ч. до 7.00 ч.се увеличават с 50