ПАКЕТ ДКЦ

/Д-Р ВДОВИЧ/

ПАКЕТ 1

3 медицински прегледа
1 стоматологичен преглед
3 рентгенови снимки
ПКК – 16 показателя
Ехографско изследване на 1 орган по избор /щитовидна жлеза, млечни жлези, бъбреци, черен дроб, жлъчка, слезка, простатна жлеза, пикочен мехур/

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 120 лв.

ПАКЕТ 2

10 медицински прегледа
1 стоматологичен преглед
7 рентгенови снимки
Лабораторни изследвания до 20 лева.
Ехографско изследване на 1 орган по избор /щитовидна жлеза, млечни жлези, бъбреци, черен дроб, жлъчка, слезка, простатна жлеза, пикочен мехур/

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 240 лв.

При закупуване на един от двата пакета ползвате:
– 25 % еднократна отстъпка от цените за нощувка на Хотелски комплекс „Галина-Палас” край с. Срем http://www.galina-palace.com
– 25 % еднократна отстъпка от цената за медицински транспорт с линейка в страната.

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

 • Д-р Читаков – Вътрешни болести и Кардиология
 • Д-р Антонова – УНГ
 • Д-р Вдович – Нервни болести
 • Д-р Недялков – Образна диагностика
 • Д-р Йотова – Кожни и венерически болести
 • Д-р Стойкова – Вътрешни болести и Кардиология
 • Д-р Илиева – АГ
 • Д-р Чобанова – Стоматолог

ПАКЕТИТЕ ВАЖАТ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОТ ЗАКУПУВАНЕТО ИМ.

ПАКЕТ ДКЦ

ПАКЕТ 1

3 медицински прегледа
1 стоматологичен преглед
3 рентгенови снимки
ПКК – 16 показателя
Ехографско изследване на 1 орган по избор /щитовидна жлеза, млечни жлези, бъбреци, черен дроб, жлъчка, слезка, простатна жлеза, пикочен мехур/

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 95 лв.

ПАКЕТ 2

10 медицински прегледа
1 стоматологичен преглед
7 рентгенови снимки
Лабораторни изследвания до 20 лева.
Ехографско изследване на 1 орган по избор /щитовидна жлеза, млечни жлези, бъбреци, черен дроб, жлъчка, слезка, простатна жлеза, пикочен мехур/

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 240 лв.

При закупуване на един от двата пакета ползвате:
– 25 % еднократна отстъпка от цените за нощувка на Хотелски комплекс „Галина-Палас” край с. Срем http://www.galina-palace.com
– 25 % еднократна отстъпка от цената за медицински транспорт с линейка в страната.

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

 • Д-р Читаков – Вътрешни болести и Кардиология
 • Д-р Антонова – УНГ
 • Д-р Бошев – Нервни болести
 • Д-р Недялков – Образна диагностика
 • Д-р Йотова – Кожни и венерически болести
 • Д-р Стойкова – Вътрешни болести и Кардиология
 • Д-р Илиева – АГ
 • Д-р Чобанова – Стоматолог

ПАКЕТИТЕ ВАЖАТ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОТ ЗАКУПУВАНЕТО ИМ.

ЦЕНОРАЗПИС

ДКЦ ”Ел Масри” ООД
ЦЕНОРАЗПИС
БЪЛГАРИ ВРЕМЕННО
ПРЕБИВАВАЩИ
ЧУЖДЕНЦИ
1 Първичен преглед 50 лв. 60 лв. 100 лв.
2 Вторичен преглед 25 лв. 30 лв. 50 лв.
3 Консултация 20 лв. 25 лв. 40 лв.
4 Болничен лист 5 лв. 7 лв. 10 лв.
5 Медицинско за брак 35 лв. 40 лв. 70 лв.
6 Медицинско за чужбина 40 лв. 50 лв. 80 лв.
7 Медицинско за работа 25 лв. 30 лв. 55 лв.
8 Медицинско за шофьор 40 лв. 45 лв. 80 лв.
9 Медицинско за гражданство 40 лв. 50 лв. 80 лв.
10 ЕКГ 20 лв. 25 лв. 40 лв.
11 Преглед + ЕКГ 60 лв. 65 лв. 120 лв.
12 Денситометрия 40 лв. 50 лв. 80 лв.
13 Ехокардиография 40 лв. 50 лв. 80 лв.
13 Преглед + Ехокардиография 80 лв. 100 лв. 160 лв.
13 Преглед + Ехокардиография + ЕКГ 90 лв. 110 лв. 180 лв.
14 Доплер 30 лв. 40 лв. 60 лв.
15 Преглед + Доплер 70 лв. 85 лв. 140 лв.
16 Вземане на материал за цитонамазка 15 лв. 20 лв. 30 лв.
17 Туширане на маточна шийка 20 лв. 25 лв. 40 лв.
18 Преглед + изваждане на спирала 50 лв. 65 лв. 100 лв.
19 Преглед + поставяне на спирала 60 лв. 75 лв. 120 лв.
20 Женска консултация 25 лв. 35 лв. 50 лв.
21 Инцизия на перитонзиларен абцес 50 лв. 65 лв. 100 лв.
22 Аудиометрия 30 лв. 40 лв. 60 лв.
23 Индиректна ларингоскопия 30 лв. 40 лв. 60 лв.
24 Вземане на материал за изследване 15 лв. 20 лв. 30 лв.
25 Екстракция на чуждо тяло 30 лв. 40 лв. 60 лв.
26 Тампонада 30 лв. 40 лв. 60 лв.
27 Изследване на очни дъна 25 лв. 30 лв. 50 лв.
28 Вътреочно налягане 20 лв. 25 лв. 40 лв.
29 Промивка на слъзни пътища 30 лв. 40 лв. 60 лв.
30 Абдоминална ехография 60 лв. 75 лв. 120 лв.
31 Ехограф на един орган 20 лв. 25 лв. 40 лв.
32 Ехограф на една система 25 лв. 35 лв. 50 лв.
33 Домашно посещение 70 лв. 85 лв. 140 лв.
34 Обработка на рана със сутура 30 лв. 40 лв. 60 лв.
35 Превръзка на рана-малка-средна-голяма 20/25/35 лв. 25/35/45 лв. 40/50/70 лв.
36 Измерване на кръвно налягане 5 лв. 7лв. 10 лв.
37 Болничен лист от ЛКК 30 лв. 40 лв. 60 лв.
38 Заверка на здравна книжка 10 лв. 15 лв. 20 лв.
39 Подкожна инжекция 5 лв. 7лв. 10 лв.
40 Мускулна инжекция 5 лв. 7лв. 10 лв.
41 Венозна инжекция 10 лв. 15 лв. 20 лв.
42 Венозно вливане – система 20 лв. 25 лв. 40 лв.
43 Субконюнктивална инжекция 10 лв. 15 лв. 20 лв.
44 Поставяне на абокат 10 лв. 15 лв. 20 лв.
45 Поставяне на уретрален катетър 40 лв. 50 лв. 80 лв.
46 Сваляне на конци + превръзка 30 лв. 40 лв. 60 лв.
47 Леглоден – ВИП стационар 65 лв. 80 лв. 130 лв.
48 Леглоден – стационар 40 лв. 50 лв. 80 лв.
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ
1 Пазаруване на хранителни продукти и лекарства – до 2 часа 1 бр. 20.00 лв.
2 Преглед и обработка на декубитални рани (с изрязване на некротична тъкан) 1 бр. 50.00 лв.
3 Смяна на превръзка (в зависимост от броя и големината на раните) 1 бр. 25.00 – 35.00 лв.
4 Поставяне на система, изчакване и изключване 1 бр. 35.00 лв.
5 Поставяне и махане на катетър и промивка 1 бр. 40.00 лв.
6 Махане на дренове 1 бр. 15.00 лв.
7 Промивка на дрен на рана 1 бр. 15.00 лв.
8 Обработване на анус претер 1 бр. 70.00 лв.
9 Клизма през анус претер 1 бр. 45.00 лв.
10 Поставяне на сонда (промивка) 1 бр. 30.00 лв.
11 Клизми (сифонна, очестителна, солена, сапунена) 1 бр. 30.00 лв.
12 Обгрижване на болен (почасово и седмично) 1 бр. договаряне
13 Медицински ескорт от медицинска сестра 1 бр. 20.00 лв.
14 Медицински ескорт от фелдшер 1 бр. 30.00 лв.
15 Медицински ескорт от лекар 1 бр. 50.00 лв.
16 Медицински ескорт от реанимационен екип (според тежестта на състоянието на пациента) 1 бр. 50.00 лв.
Забележка: Цените важат от 7.00 ч. до 19.00 ч.За периода от 19.00 ч. до 7.00 ч.се увеличават с 50