ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ ЕЛ МАСРИ

На психологическо изследване подлежат:
1. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегориите С1 и D1
2. Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
3. Лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС и такива, които са лишени от право да управляват МПС.
4. Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
и други

ДКЦ”Ел Масри”откри психологическа лаборатория за подбор на водачи на МПС на адрес: гр.Бургас ул. „Княз Борис 1” № 47 ет.1

За психологическо изследване може да се запишете на място в лабораторията, на e-mail psiho.lab.el_masri@abv.bg или на тел.056/81-48-06  0885302869 (от 09:00 до 17:00h.) от понеделник до петък.

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия.