ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ ЕЛ МАСРИ

На психологическо изследване подлежат:
1. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегориите С1 и D1
2. Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
3. Лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС и такива, които са лишени от право да управляват МПС.
4. Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
и други
ДКЦ”Ел Масри”откри психологическа лаборатория за подбор на водачи на МПС на адрес: гр. Бургас ж.к. “Лазур” №158 в сградата ДКЦ “Ел Масри”.

За психологическо изследване може да се запишете на място в лабораторията, на e-mail psiho.lab.el_masri@abv.bg или на тел.056/81-48-06  0885302869 (от 09:00 до 17:00h.) от понеделник до петък.

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ
1. Психологическо изследване 1 бр. 100.00 лв.
2.

Психологическо изследване на лишени от правоуправление

1 бр. 150.00 лв.
3. Психологическо изследване на председатели на изпитни комисии 1 бр. 100.00 лв.
4. Удостоверение за психологическа годност 1 бр. 20.00 лв.