Апаратура

  • Шумомер интегрален 2239 А “Брюел и Къер”
  • Калибратор за шумомер – акустичен 4231 “Брюел и Къер”
  • Пробовземаща система за въздух /измерване на прах/ GIL AIR-5
  • Дигитален филм-дебитомер “МПФД-8”
  • Електронна везна “Сарториус” BL 210 S – OCE
  • Уред за измерване на газови концентрации “Полиметър-Дрегер”
  • Газоизмервателен апарат “Мини Варн”
  • Луксметър PU 550
  • Апарат за измерване на алкохолно съдържание в кръвта