Специалисти

  • Лекар – специалист по Трудова медицина
  • 3 специалисти със средно специално медицинско образование
  • 2 специалисти по безопасност и условия на труд
  • Специалист – психолог с висше образование
  • Специалист по оценка на производствения риск с висше образование
  • 25 медицински специалисти от различни специалности