За ДКЦ ЕЛ МАСРИ

Диагностично консултативен център „Ел Масри” предлага висококвалифицирани медицински услуги в акушерство и гинекология, вътрешни болести, нервни болести, очни болести, УНГ- болести, кардиология, функционална диагностика, образна диагностика и лаборатория. Здравното заведение разполага със стационар за краткосрочно наблюдение и лечение на пациенти с модерно обзаведени болнични стаи със самостоятелен санитарен възел, както и специално оборудвани стаи за интензивно наблюдение. ДКЦ „Ел Масри” има сключен договор с НЗОК и всички здравно осигурени имат безплатен достъп до медицинските услуги, които предлага здравното заведение.
От началота на 2016 година ДКЦ Ел Масри е разположен в 6 етажна нова сграда с модерен архитектурен дизайн, предназначена единствено за медицински цели на центъра. Обема и капацитета на здравното заведение са значително увеличени в полза на нашите пациенти.

Диагностично консултативен център „Ел Масри” е първото частно здравно заведение открито в град Бургас през 1990 г. Благодарение на доверието на нашите пациенти вече 26 години Ел Масри е еталон на професионализъм и качество в медицината за града и областта.

Лекарите специалисти:

 • Предписват лабораторни и други изследвания;
 • Предписват извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;
 • Предписват обема, вида домашни грижи и помощ за болни;
 • Предписват лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
 • Извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика;
 • Извършват експертиза на временна нетрудоспособност;
 • Извършват наблюдение, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години;
 • Извършват наблюдение и оказват помощ при бременност и майчинство;
 • Извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;
 • Издават документи, свързани с дейността им;
 • Насочват пациентите за консултативна и болнична помощ;
 • Лекуват болния и в дома му, когато състоянието на болния налага това;
 • Хоспитализират пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента.