ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ” – съвременните методи за диализа в Бургас

 

Проф. Евгений Възелов

Проф. Евгений Възелов – консултант в Диализен център „Ел Масри”

Още за Проф. Евгений Възелов

Членство в професионални сдружения:
– Българско нефрологично дружество (БНД)
– Европейска асоциация по диализа и трансплантация – Европейска нефрологична асоциация (EDTA-ERA)
– Международно общество по нефрология (ISN)
– Председател на Национално Сдружение на Диализните Специалисти в България (НСДСБ)

Придобити специалности, квалификации, специализации, управленски постове:
* Придобита специалност по вътрешни болести – 06.1986 г.
* Придобита специалност по нефрология – 01.1988 г.
* Придобита научна степен “доктор по медицина” – 04.1999 г.
* Придобито научно звание “доцент” – 06.2004 г.
* Придобито научно звание “професор” – 06.2013
* Специализация “Биосъвместимостта в диализата” 11-12.1988 г. в Рощок, Германия
* Специализация по “Перитонеална диализа” – 10-12.1994 г. в Манчестер, Великобритания
* Курс “Перитонеална диализа” – 05.2000 г. – Виченца, Италия
* Магистратура “Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултет “Обществено здравеопазване” на Медицински университет София – 10.2004 – 12.2006
* Член на надзорен съвет на Столичен Медицински Холдинг 11.2004 – 03.2007.
*Председател на УС на IV МБАЛ – СОФИЯ АД – 2005 – 2006 г.
* Заместник-председател на Българско Нефрологично Дружество – два мандата
* Заместник-декан на Медицински Факултет при МУ-София – 2009 – 2012г.

“Ел Масри“ е модерен диализен център, който провежда консултации на пациенти с бъбречна недостатъчност и провежда модерни хемодиализни процедури.

Лекари

 • Д-р Румяна Бахчеванова
 • Д-р Георги Георгиев
 • Д-р Красен Генев

Телефон
056 706 172

Мениджър Диализа, Хемодиализа – Туфик Ел Масри

Мениджър Диализа – Туфик Ел Масри

 • Центърът инвестира в покупката на нови диализни апарати и иновативни машини за обратна осмоза на водата на доказаната немска компания „Фрезениус“, която е лидер в производството на оборудване за хемодиализа. Нашата техника отговаря на високите изисквания на Министерството на здравеопазването и всички медицински стандарти на Европейския съюз.
 • Ние използваме диализатори от германската фирма „Фрезениус“, а също и оригинални медикаменти, което ни позволява да предложим на всички наши пациенти адекватно лечение, което е съобразено с индивидуалното здравословно състояние и потребности на всеки.
 • Всеки от нашите диализни постове разполага с мониторно наблюдение и автоматизирани легла. В диализните зали осигурихме Wi-Fi със свободен достъп за пациентите, за да се чувстват максимално комфортно по време на диализа. Нашите медицински сестри, висококвалифицирани лекари и технолози са с дълъг опит в хемодиализното лечение.
 • Центърът обслужва пациенти на хемодиализа шест дни в седмицата на двусменен режим на работа.

Кое е новото?

„Ел Масри” е първият хемодиализен център в Бургас, който въведе най-новия метод за диализа – хемодиафилтрация (HDF), а също и модерната ѝ разновидност – онлайн хемодиафилтрация. Новата технология поставя началото на по-добро обслужване на нуждаещите се от хемодиализно лечение в областния град и региона, а и на туристите, които се нуждаят от хемодиализа по време на почивката си.

Щадяща диализа в „Ел Масри“

Нашият специалист д-р Красен Генев дава повече яснота какво представлява новият метод, какви ползи да очаквате и какво е различно спрямо конвенционалната хемодиализа.

„Хемодиализата е едно сборно понятие, което идентифицира различните способи за извънбъбречно очистване на кръвта на пациенти. Конвенционалният способ се базира на принципа за ултрадифузия и дифузия на веществата, говорим най-вече за нискомолекулните

токсини, чрез разтвор с висока концентрацията – това е кръвта на пациента, към разтвори с ниска концентрацията – диализния разтвор.

Процесът се осъществява от диализатор, като диализният разтвор и кръвта се разминават в противоток от две различни страни на мембрана, която е полупропусклива, като така се извършва ултрадифузията и дифузията на урейните токсини, а също и на другите ниско молекулни вещества.

В хемодиафилтрацията се използва по-различен диализатор, който е снабден с по-сложна мембрана, в който освен дифузия се осъществява и филтрация на молекули с малка и средна молекулна маса – до 66 хиляди далтона.

Това е възможно заради миниатюрните пори в мембраната и чрез конвекция. Новото поколение диализатор притежава свойството „физическа и химическа адсорбция“, като уредът адсорбира различни вещества по повърхността си, които подлежат на очистване. Таково вещество, например, е фосфорът.

Методът позволява извличането на много голямо количество течност – приблизително 5 000 мл за час. Изисква се и непрекъснато възстановяване на течността като предразреждане или следразреждане с еднакво количество течност, за да не се получи голяма концентрация на кръвта.

Единствено иновативните апарати, предназначени за хемодиафилтрация, могат да извършват тези сложни процеси, защото притежават една или повече субституатни помпи, освен кръвна помпа. Всички апарати за диализа в „Ел Масри“ са снабдени с тези функции и са единствените такива в Бургас и района“, подробно обяснява д-р Генев.

Хемодиализа от ново поколение

Специалистът подчертава, че този метод – хемофилтрацията, е използван още от седемдесетте години на 20 век, но първоначално се е прилагал единствено при спешни състояния или остри диализи, като полиорганна недостатъчност, сепсис, отравяния, при масови бедствия заради кръш синдром, тежка застойна сърдечна недостатъчност и други.

Новите проучвания, които определят ролята на малките и средни молекули, насърчават употребата на хемодиафилтрация и тя започва да се прилага при хрониодиализа от пет години насам. В днешно време няма модерни лечебни заведения, които не са въвели този тип диализа.

Преимущества на хемодиафилтрацията:

 • Подобрено очистване на кръвта, благодарение на което се съкращава времето за диализа с близо 30%;
 • Извлича се значително по-голямо количество течност без рискове от йонен шок, което е особено важно за лекуващи се с изразени отоци;
 • Нормализират се липидните показатели и особено тези на триглицеридите;
 • Подобрява се калциево-фосфорното състояние;
 • Предотвратява бъбречната полиневропатия и вторичната амилоидоза на бъбреците заради липсата на натрупване на малки и средни белтъчни молекули;
 • Значително подобрява имунитета на лекуващите се;
 • Рязко намалява хипотоничните състояния и малигнените хипертонии;
 • Щадящ периферното кръвообращение метод, с който диализата протича по-леко;
 • Осигурява протекция при евентуално развитие на МИА-синдром. Той стои в основата на късни сърдечно-съдови усложнения заради атеросклероза и хронично възпаление на кръвоносни съдове и недохранване.

Д-р Генев подчертава, че този тип процедура е малко по-скъпа от хемодиализата в чист вид заради консумативите и по-скъпото оборудване, но е най-добрият вариант за пациентите.