ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ” – съвременните методи за диализа в Бургас

 

диализа

Проф. Евгений Възелов – консултант в Диализен център „Ел Масри”

Още за Проф. Евгений Възелов

Членство в професионални сдружения:
– Българско нефрологично дружество (БНД)
– Европейска асоциация по диализа и трансплантация – Европейска нефрологична асоциация (EDTA-ERA)
– Международно общество по нефрология (ISN)
– Председател на Национално Сдружение на Диализните Специалисти в България (НСДСБ)

Придобити специалности, квалификации, специализации, управленски постове:
* Придобита специалност по вътрешни болести – 06.1986 г.
* Придобита специалност по нефрология – 01.1988 г.
* Придобита научна степен “доктор по медицина” – 04.1999 г.
* Придобито научно звание “доцент” – 06.2004 г.
* Придобито научно звание “професор” – 06.2013
* Специализация “Биосъвместимостта в диализата” 11-12.1988 г. в Рощок, Германия
* Специализация по “Перитонеална диализа” – 10-12.1994 г. в Манчестер, Великобритания
* Курс “Перитонеална диализа” – 05.2000 г. – Виченца, Италия
* Магистратура “Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултет “Обществено здравеопазване” на Медицински университет София – 10.2004 – 12.2006
* Член на надзорен съвет на Столичен Медицински Холдинг 11.2004 – 03.2007.
*Председател на УС на IV МБАЛ – СОФИЯ АД – 2005 – 2006 г.
* Заместник-председател на Българско Нефрологично Дружество – два мандата
* Заместник-декан на Медицински Факултет при МУ-София – 2009 – 2012г.

“Ел Масри“ е модерен диализен център за извършване на хемодиализни процедури и консултации на пациенти с бъбречна недостатъчност.

Лекари

 • Д-р Румяна Бахчеванова
 • Д-р Георги Георгиев
 • Д-р Красен Генев

Телефон
056 706 172

хемодиализа

Мениджър Диализа – Туфик Ел Масри

 • Центърът инвестира в покупката на нови диализни апарати и иновативни машини за обратна осмоза на водата на доказаната немска компания „Фрезениус“, която е лидер в производството на оборудване за хемодиализа. Нашата техника отговаря на високите изисквания на Министерството на здравеопазването и всички медицински стандарти на Европейския съюз.
 • Ние използваме диализатори от германската фирма „Фрезениус“, а също и оригинални медикаменти, което ни позволява да предложим на всички наши пациенти адекватно лечение, което е съобразено с индивидуалното здравословно състояние и потребности на всеки.
 • Всеки от нашите диализни постове е оборудван с мониторно наблюдение и автоматизирани легла. В диализните зали осигурихме Wi-Fi със свободен достъп за пациентите за техния максимален комфорт по време на диализа. Всички медицински сестри, технолози и висококвалифицирани лекари имат богат опит в хемодиализното лечение.
 • В центъра се прави хемодиализа на пациенти шест дни в седмицата, на двусменен режим на работа.

Кое е новото?

„Ел Масри” се превърна в първия център за хемодиализа в Бургас, който въведе използването на най-новия метод за диализа – хемодиафилтрация (HDF). Пациентите ни могат да се възползват и от онлайн хемодиафилтрация – нейната модерна разновидност.

Благодарение на тази технология всички, които имат нужда от хемодиализно лечение в Бургас и региона, могат да получат по-добро обслужване. Това важи и за туристите, които имат нужда от хемодиализа по време на престоя си тук.

Щадяща диализа в „Ел Масри“

Нашият специалист д-р Красен Генев дава повече яснота какво представлява новият метод, какви ползи да очаквате и какво е различно спрямо конвенционалната хемодиализа.

„Хемодиализата е едно сборно понятие, което идентифицира различните способи за извънбъбречно очистване на кръвта на пациенти. Конвенционалният способ се базира на принципа за ултрадифузия и дифузия на веществата, говорим най-вече за нискомолекулните токсини, чрез разтвор с висока концентрация – това е кръвта на пациента, към разтвори с ниска концентрация – диализния разтвор.

Процесът се осъществява от диализатор, като диализният разтвор и кръвта се разминават в противоток от две различни страни на мембрана, която е полупропусклива, като така се извършва ултрадифузията и дифузията на урейните токсини, а също и на другите ниско молекулни вещества.

В хемодиафилтрацията се използва по-различен диализатор с по-сложна мембрана, в който освен дифузия, се осъществява и филтрация на молекули с малка и средна молекулна маса – до 66 хиляди далтона.

Това е възможно заради миниатюрните пори в мембраната и чрез конвекция. Този иновативен диализатор притежава функцията „физическа и химическа адсорбция“. При нея уредът адсорбира различни вещества по повърхността си, които подлежат на очистване. Таково вещество, например, е фосфорът.

Методът позволява извличането на много голямо количество течност – приблизително 5 000 мл за час. Изисква се и непрекъснато възстановяване на течността като предразреждане или следразреждане с еднакво количество течност, за да не се получи голяма концентрация на кръвта.

Само уредите, предназначени за хемодиафилтрация, могат да извършват тези сложни процеси, защото имат една или повече субституатни помпи, освен кръвна помпа. Всички апарати за диализа в „Ел Масри“ са снабдени с тези функции и са единствените такива в Бургас и района“, подробно обяснява д-р Генев.

ХЕМОДИАЛИЗА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Специалистът подчертава, че този метод – хемофилтрацията, е използван още от седемдесетте години на 20 век, но първоначално се е прилагал единствено при спешни състояния или остри диализи, като полиорганна недостатъчност, сепсис, отравяния, при масови бедствия заради кръш синдром, тежка застойна сърдечна недостатъчност и други.

Новите проучвания, които определят ролята на малките и средни молекули, насърчават употребата на хемодиафилтрация и тя започва да се прилага при хрониодиализа от пет години насам. В днешно време няма модерни лечебни заведения, които не са въвели този тип диализа.

Преимущества на хемодиафилтрацията:

 • Подобрено очистване на кръвта, благодарение на което се съкращава времето за диализа с близо 30%;
 • Значително подобряване на имунитета на лекуващите се;
 • Предотвратяване на бъбречната полиневропатия и вторичната амилоидоза на бъбреците заради липсата на натрупване на малки и средни белтъчни молекули;
 • Щадящ периферното кръвообращение метод за по-леко протичане на диализата;
 • Осигуряване на защита при евентуално развитие на МИА-синдром. Той стои в основата на късни сърдечно-съдови усложнения заради атеросклероза и хронично възпаление на кръвоносни съдове и недохранване;
 • Нормализиране на липидните показатели, особено тези на триглицеридите;
 • Рязко намаляване на хипотоничните състояния и малигнените хипертонии;
 • Извличане на значително по-голямо количество течност без рискове от йонен шок, което е особено важно за пациентите с изразени отоци;
 • Подобряване на калциево-фосфорното състояние.

Д-р Генев подчертава, че този тип процедура е малко по-скъпа от хемодиализата в чист вид заради консумативите и по-скъпото оборудване, но е най-добрият вариант за пациентите.