ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ”

 

Диализен център „Ел Масри” предлага провеждане на хемодиализни процедури и консултации на пациенти с бъбречна недостатъчност.

Лекари

 • Д-р Румяна Бахчеванова – управител
 • Д-р Георги Георгиев
 • Д-р Красен Генев

Телефон
056 706 172

Туфик Ел Масри, мениджър Диализа
 • Центърът разполага с нови машини за обратна осмоза на водата и диализни апарати на немската фирма “Фрезениус”, водеща в областта на хемодиализното лечение и отговаряща на всички изисквания на медицинския стандарт приет от МЗ и на стандартите на ЕС.
 • Използват се диализатори на Фрезениус и оригинални медикаменти, които дават възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях.
 • Всеки диализен пост е оборудван с автоматизирано легло и мониторно наблюдение. Диализните зали са с Wi-Fi покритие, което позволява свободен достъп до интернет по време на диализа. За пациентите полагат грижи високо квалифицирани лекари, медицински сестри и технолози с многогодишен опит в диализното лечение.
 • Центърът ще обслужват пациентите на хемодиализа на двусменен режим на работа 6 дни в седмицата.

НОВО

 

В хемодиализен център „Ел Масри” се въведе и осъществи за първи път в Бургас и региона най-модерният метод на хемодиализното лечение наречен хемодиафилтрация /HDF/ и нейната модерна разновидност онлайн хемодиафилтрацията, съобщиха от лечебното заведение. Оттам допълват, че с новия метод се поставя нова ера в качеството на обслужването на хемодиализно болните хора в града и региона, както и на почиващите туристи, нуждаещи се от това лечение.
Какво е то, какви са ползите и недостатъците и по какво се различава от конвеционалната хемодиализа, разказва специалистът от ДКЦ „Ел Масри” д-р Красен Генев.
„Хемодиализата е сборно понятие на различни методи за извънбъбречно очистване на кръвта. Конвеционалната хемодиализа се базира на принципа на дифузия и ултрадифузия на веществата /най-вече нискомолекулни токсини/ от разтвор с по-висока концентрация, каквато е кръвта на пациента, към разтвори с по-ниска концентация, какъвто е диализния разтвор.
Това се извършва в устройство, наречено диализатор, където кръвта и диализният разтвор в противоток се разминават от двете страни на полупропусклива мембрана и се осъществява дифузията и ултрадифузията на урейните токсини, както и на други ниско молекулни вещества.
При хемодиафилтрацията имаме друг вид диализатор с по-сложно изработена мембрана, където освен дифузия се осъществява и филтриране на молекули със средна и малка молекулна маса до 66 000 далтона.
Това става благодарение на малки пори в мембраната и се осъществява чрез конвекция. Освен това тези диализатори притежават и свойството „химическа и физическа адсорбция” и могат да адсорбират по повърхноста си различни вещества, които искаме да очистим. Най-голям интерес в това отношение предизвиква фосфорът.
При този метод може да се извлича и голяма количество течност, около 5 000мл. на час, при което за да не се получи голяма коцентрация на кръвта се изисква и постоянно възстановяване на същата като следразреждане или предразреждане със същото количество течност.
Тези сложни функции могат да се извършват само от супермодерни апарати, пригодени за хемодиафилтрация и притежаващи освен кръвна помпа, така и една или две субституатни помпи. Всичките диализни апарати, които използваме притежават тази функция и са едиствени в Бургас и областта”, обяснява подробно д-р Генев.
Той допълва, че хемофилтрацията е метод познат още от 70-те години на миналия век. Първоначално се е използвал само при т.нар. остри диализи при спешни състояния, като сепсис, полиорганна недостатъчност, отравяния, тежка застойна сърдечна надостатъчност, при масови бедствия с кръш синдром и т.н.
Благодарение на новите проучвания за ролята на средните и малки молекули, хемодиафилтрацията започна да се въвежда от 5 години и при хрониодиализата. Вече няма модерна диализа, която да не е въвела това лечение.

Предимствата на хемодиафилтрацията са:

 • Много по-добро очистване на кръвта, което позволява и съкращаване на времето на диализа с 30%.
 • Извличане на много по-голямо количество течности от организма, без риск от йонен шок. Особено важно за пациенти с изразени отоци.
 • Нормализиране на липидните показатели, особено на триглицеридите.
 • Подобряване на калциево-фосфорнато състояние.
 • Предотвратяване на вторичната амилоидоза на бъбреците както и на бъбречната полиневропатия, вследствие на натрупване на средни и малки белтъчни молекули.
 • Подобряване на имунитета на пациентите.
 • Рязко намаляне на малигнените хипертонии и хипотонични състояния.
 • Щадене на периферното кръвообращение и по-леко протичане на диализните процедури.
 • Протекция при развитието на МИА-синдром. Този синдром представлява недохранване, хронично възпаление и атеросклероза на кръвоносните съдове при хората с бъбречна недостатъчност и е в основата на късните сърдечно- съдови усложнения.

Д-р Генев допълва още, че процедурата като консуматив е малко по-скъпа от чистата хемодиализа, поради по-специалните и по-скъпи диализатори, но апаратите, които могат да я извършват, са значително по-скъпи.
Поради едно неразбиране и недоразумение, здравната каса финансира хемодиафилтрацията само в 3-та група диализни отделения, като т.нар. „експерти“ отчитат ролята и само в спешните състояния и не знаят все още за нейното приложение в хрониодиализите, както и по-лекото протичане на процедурата.

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов – консултант в Диализен център „Ел Масри”
Още за Проф. д-р Валентин Икономов

Биография
​Роден на 25.05.1958 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. От 1989 г. е асистент в клиниката по нефрология на МУ-Варна. От 1990 г. е научен сътрудник в Научния институт по нефрология диализа и бъбречна трансплантация (НИНУХТ) МУ-София и зав. Клиничния център по хемодиализа в Албена. От 1994 г. е главен асистент в Катедрата по нефрология на МУ-Варна. Придобити специалности: вътрешни болести 1991 г.; нефрология 1993 г. През 1994 г. защитава дисертационен труд на тема „Селективна адсорбционна плазма-терапия при някои автоимунни заболявания с бъбречни лезии“, а през 2010 г. дисертация на тема „Заместителна терапия на бъбречната функция – проучвания върху подходите при оценка на фактори за адекватна хемодиализа”.

Публикации
​Има над 60 публикации и над 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на заместителната терапия на бъбречната функция – хемодиализа, перитонеална диализа и трансплантация на бъбреци; адсорбционни технологии; методи за афереза; мембрани за хемодиализа и вода за хемодиализа. Специализирал в: Мюнхен (1990-1991); Берлин (1994); Аахен (1995-1998 г.).

Член на
​Българското дружество по нефрология; БЛС; Българската асоциация по афереза; Германското дружество по нефрология; Европейската асоциация по диализа и трансплантация (EDTA-ERA); Световната и на Европейската асоциация за изкуствени органи (ISAO и ESAO); Световната асоциация по нефрология (ISN); Aмериканската асоциация по нефрология (ASN) и др. Член е на редколегиите на списания: „Нефрология, хемодиализа и трансплантация“; „Nephrology in Dialog” (изд. Springer); „Медицина и фармация”; „Варненски нефологичен форум”.