ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ”

 

Диализен център „Ел Масри” предлага провеждане на хемодиализни процедури и консултации на пациенти с бъбречна недостатъчност.

Лекари

  • Д-р Румяна Бахчеванова – управител,
    тел. 0884 54 10 10
  • Д-р Георги Георгиев
  • Д-р Красен Генев

Телефон
056 706 172

Туфик Ел Масри, мениджър Диализа

  • Центърът разполага с нови машини за обратна осмоза на водата и диализни апарати на немската фирма “Фрезениус”, водеща в областта на хемодиализното лечение и отговаряща на всички изисквания на медицинския стандарт приет от МЗ и на стандартите на ЕС.
  • Използват се диализатори на Фрезениус и оригинални медикаменти, които дават възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях.
  • Всеки диализен пост е оборудван с автоматизирано легло и мониторно наблюдение. Диализните зали са с Wi-Fi покритие, което позволява свободен достъп до интернет по време на диализа. За пациентите полагат грижи високо квалифицирани лекари, медицински сестри и технолози с многогодишен опит в диализното лечение.
  • Центърът ще обслужват пациентите на хемодиализа на двусменен режим на работа 6 дни в седмицата.

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов – консултант в Диализен център „Ел Масри”

Още за Проф. д-р Валентин Икономов

Биография
​Роден на 25.05.1958 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. От 1989 г. е асистент в клиниката по нефрология на МУ-Варна. От 1990 г. е научен сътрудник в Научния институт по нефрология диализа и бъбречна трансплантация (НИНУХТ) МУ-София и зав. Клиничния център по хемодиализа в Албена. От 1994 г. е главен асистент в Катедрата по нефрология на МУ-Варна. Придобити специалности: вътрешни болести 1991 г.; нефрология 1993 г. През 1994 г. защитава дисертационен труд на тема „Селективна адсорбционна плазма-терапия при някои автоимунни заболявания с бъбречни лезии“, а през 2010 г. дисертация на тема „Заместителна терапия на бъбречната функция – проучвания върху подходите при оценка на фактори за адекватна хемодиализа”.

Публикации
​Има над 60 публикации и над 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на заместителната терапия на бъбречната функция – хемодиализа, перитонеална диализа и трансплантация на бъбреци; адсорбционни технологии; методи за афереза; мембрани за хемодиализа и вода за хемодиализа. Специализирал в: Мюнхен (1990-1991); Берлин (1994); Аахен (1995-1998 г.).

Член на
​Българското дружество по нефрология; БЛС; Българската асоциация по афереза; Германското дружество по нефрология; Европейската асоциация по диализа и трансплантация (EDTA-ERA); Световната и на Европейската асоциация за изкуствени органи (ISAO и ESAO); Световната асоциация по нефрология (ISN); Aмериканската асоциация по нефрология (ASN) и др. Член е на редколегиите на списания: „Нефрология, хемодиализа и трансплантация“; „Nephrology in Dialog” (изд. Springer); „Медицина и фармация”; „Варненски нефологичен форум”.