ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР „ЕЛ МАСРИ”

 

Диализен център „Ел Масри” предлага провеждане на хемодиализни процедури и консултации на пациенти с бъбречна недостатъчност.

Лекари

  • Д-р Румяна Бахчеванова – управител, тел. 0884 54 10 10
  • Д-р Христо Димитров
  • Д-р Георги Георгиев
  • Д-р Красен Генев
  • Д-р Таня Ганчева

Телефон
056 706 172

Туфик Ел Масри, мениджър Диализа

  • Центърът разполага с нови машини за обратна осмоза на водата и диализни апарати на немската фирма “Фрезениус”, водеща в областта на хемодиализното лечение и отговаряща на всички изисквания на медицинския стандарт приет от МЗ и на стандартите на ЕС.
  • Използват се диализатори на Фрезениус и оригинални медикаменти, които дават възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях.
  • Всеки диализен пост е оборудван с автоматизирано легло и мониторно наблюдение. Диализните зали са с Wi-Fi покритие, което позволява свободен достъп до интернет по време на диализа. За пациентите полагат грижи високо квалифицирани лекари, медицински сестри и технолози с многогодишен опит в диализното лечение.
  • Центърът ще обслужват пациентите на хемодиализа на двусменен режим на работа 6 дни в седмицата.

Галерия