Кардиологичен кабинет

Лекари

 • Д-р Читаков – специалист кардиолог.

Професионален член на Европейско дружество по Кардиология (ESC), международен член на American College of Cardiology (ACC), член на Европейска асоциация по сърдечно-съдова диагностика (EACVI) и Асоциацията по неинвазивна образна диагностика.

Притежава сертификати за експертни модули –  ехокардиография, тъканен доплер, Speckle tracking echocardiography, модул трансезофагеална ехокардиография.
Сертификати за участие за работа с Chison EBit 70 ехокардиограф, вет кетлер х 5 – автоматизиран, холтер ЕКГ – 24/36 часа, tilt table test – за синкоп състояния.

Консултант кардиолог към Диализен център Ел Масри.

Услуги

 • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на сърдечни заболявания;
 • Експертна ехокардиография с тъканен доплер;
 • ЕКГ холтер 24/36 часа;
 • Велоергометрия – автоматичен и телеметричен анализ;
 • TILT – TABLE test с наклонен велотест;
 • Други функционални проби;
 • Мониторинг на сърдечната дейност и регуларизация на ритъма;
 • Експертиза на временна нетрудоспособност по посочения профил;
 • Насочване и хоспитализация в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия;

Апаратура

 • ЕКГ “Холтер” – 12 канала;
 • Компютърен електрокардиограф за мониторно наблюдение;
 • Компютърен електрокардиограф за мониторно наблюдение и 3 амп. на ЕКГ- компютърна система BTL 08 WIN;
 • Ехограф Medison – 75A – за ехографско изследване на сърцето;
 • Дефибрилатор;
 • Ехокардиограф “ПАКАРТ” с цветен доплер.