Клинична лаборатория

Лекари

  • Д-р Пламена Харланова – специалност Клинична лаборатория

Услуги

  • Изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Изследване на биохимични проби;
  • Изследване на 10 бр. химични показатели в урината;
  • Пълни хормонални изследвания.

Апаратура

  • Хематологичен апарат “АББОТТ” с възможности за изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Биохимичен полуавтоматичен апарат “Микролаб 100” за изследване на биохимични проби;
  • Апарат за изследване на химичните показатели на урината “Уриколор”;
  • Микроскоп “Лабовал 4”;
  • Апарат за хормонални изследвания.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ 
1 ПКК 1 бр. 4.00 лв.
2 ПКК 20 показателя с Диференциално броене 1 бр. 7.00 лв.
3 СУЕ 1 бр. 2.00 лв.
4 Левкограма 1 бр. 3.00 лв.
5 Морфология на еритроцитите 1 бр. 3.00 лв.
6 Хемоглобинови фракции 1 бр. 17.00 лв.
7 Feritin 1 бр. 20.00 лв.
8 Фолиева киселина 1 бр. 20.00 лв.
9 Витамин В12 1 бр. 20.00 лв.
10 Витамин D (25-Hydroxyvitamin D) 1 бр. 25.00 лв.
11 Носен секрет за Ео клетки 1 бр. 6.00 лв.
12 Време за кървене 1 бр. 1.00 лв.
13 Време за съсирване 1 бр. 1.00 лв.
14 Фибриноген 1 бр. 4.00 лв.
15 Протомбиново време 1 бр. 4.00 лв.
16 АРТТ 1 бр. 4.00 лв.
17 D-димер 1 бр. 20.00 лв.
18 Глюкоза Периферна (GLU P) 1 бр. 1.50 лв.
19 Глюкоза Серумна (GLU P) 1 бр. 1.50 лв.
20 Трикратен профил 1 бр. 4.50 лв.
21 Трикратен профил 1 бр. 4.50 лв.
22 Орален глюкозотолерантен тест 1 бр. 4.50 лв.
23 Урея (BUN) 1 бр. 2.00 лв.
24 Креатинин (CREAT) 1 бр. 2.00 лв.
25 Пикочна киселина UA 1 бр. 2.00 лв.
26 Холестерол (CHOL) 1 бр. 2.00 лв.
27 HDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
28 LDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
29 VLDL-Холестерол 1 бр. 1.00 лв.
30 Триглицериди (TRG) 1 бр. 3.00 лв.
31 Общ белтък (TP) 1 бр. 2.00 лв.
32 Албумин (ALB) 1 бр. 2.00 лв.
33 Протеинограма 1 бр. 17.00 лв.
34 Билирубин-общ (BILL-T) 1 бр. 2.00 лв.
35 Билирубин-индиректен 1 бр. 1.00 лв.
36 АСАТ 1 бр. 3.00 лв.
37 АЛАТ 1 бр. 3.00 лв.
38 АФ (ALP) 1 бр. 3.00 лв.
39 ГГТ (GGT) 1 бр. 3.00 лв.
40 а-амилаза (AMYL) 1 бр. 4.00 лв.
41 Липаза 1 бр. 5.00 лв.
42 ЛДХ (LDH) 1 бр. 4.00 лв.
43 ХБДХ (HBDH) 1 бр. 4.00 лв.
44 Креатинкиназа (KK) 1 бр. 4.00 лв.
45 Креатинкиназа МБ фракция 1 бр. 15.00 лв.
46 Холинестераза (ХЕ) 1 бр. 7.00 лв.
47 Белтък количество 1 бр. 2.00 лв.
48 Тропонин I 1 бр. 25.00 лв.
49 Troponin T hs 1 бр. 22.00 лв.
50 NT-ProBNP 1 бр. 40.00 лв.
51 Калий (К) 1 бр. 4.00 лв.
52 Натрий (Na) 1 бр. 4.00 лв.
53 Хлориди (Cl) 1 бр. 4.00 лв.
54 Калций (Ca) 1 бр. 4.00 лв.
55 Йонизиран калций (Ca++) 1 бр. 6.00 лв.
56 Желязо (Fe) 1 бр. 4.00 лв.
57 Общ ЖСК 1 бр. 6.00 лв.
58 Фосфор (P) 1 бр. 4.00 лв.
59 Магнезий (Mg) 1 бр. 4.00 лв.
60 Syphilis (Wasserman) 1 бр. 6.00 лв.
61 Хеликобактер пилори IgG 1 бр. 15.00 лв.
62 Хеликобактер пилори IgА 1 бр. 15.00 лв.
63 Хеликобактер пилори (Антигени) 1 бр. 33.00 лв.
64 Хеликобактер пилори – Дихателен тест 1 бр. 28.00 лв.
65 Трансферин 1 бр. 4.00 лв.
66 Токсоплазма IgM 1 бр. 17.00 лв.
67 Токсоплазма Ig G 1 бр. 17.00 лв.
68 Лаймска болест IgM (Borrelia IgM) 1 бр. 22.00 лв.
69 HIV 1 бр. 20.00 лв.
70 HbSAg 1 бр. 12.00 лв.
71 Anti Hbe 1 бр. 17.00 лв.
72 Hbe Ag 1 бр. 17.00 лв.
73 Anti-HBs 1 бр. 17.00 лв.
74 Anti HBc – IgM 1 бр. 20.00 лв.
75 Аnti HBc – total 1 бр. 20.00 лв.
76 Anti – HCV 1 бр. 15.00 лв.
77 Hepatitis A (Anti HAV – IgM) 1 бр. 17.00 лв.
78 Хепатит A (anti-HAV total) 1 бр. 20.00 лв.
79 Chlamydia trachomatis IgM 1 бр. 14.00 лв.
80 Chlamydia trachomatis IgG 1 бр. 14.00 лв.
81 Chlamydia trachomatis IgA 1 бр. 14.00 лв.
82 Chlamydia Pneumoniae IgM 1 бр. 35.00 лв.
83 Chlamydia Pneumoniae IgG 1 бр. 40.00 лв.
84 Mycoplasma pneumonaie IgM 1 бр. 25.00 лв.
85 Mycoplasma pneumonaie IgG 1 бр. 35.00 лв.
86 Хлам.ендоцервикален 1 бр. 14.00 лв.
87 Уретален – директен 1 бр. 14.00 лв.
88 Цитомегаловирус IgG 1 бр. 17.00 лв.
89 Цитомегаловирус IgМ 1 бр. 17.00 лв.
90 Rubella IgM 1 бр. 17.00 лв.
91 Rubella IgG 1 бр. 17.00 лв.
92 EBV IgM (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 12.00 лв.
93 EBV IgG (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 12.00 лв.
94 Varicella-Zoster Virus IgM 1 бр. 27.00 лв.
95 Varicella-Zoster Virus IgG 1 бр. 27.00 лв.
96 Херпес Симплекс тип 1 IgM 1 бр. 22.00 лв.
97 Херпес Симплекс тип 1 IgG 1 бр. 22.00 лв.
98 Херпес Симплекс тип 2 IgМ 1 бр. 22.00 лв.
99 Херпес Симплекс тип 2 IgG 1 бр. 22.00 лв.
100 FT3 1 бр. 12.00 лв.
101 FT4 1 бр. 12.00 лв.
102 TSH 1 бр. 12.00 лв.
103 Anti – Tg 1 бр. 14.00 лв.
104 Anti – TPO 1 бр. 14.00 лв.
105 TSHR – AB 1 бр. 27.00 лв.
106 LH 1 бр. 14.00 лв.
107 FSH 1 бр. 14.00 лв.
108 Progesteron 1 бр. 14.00 лв.
109 Тестостерон 1 бр. 14.00 лв.
110 Estradiol 1 бр. 14.00 лв.
111 Prolactin 1 бр. 14.00 лв.
112 DHEA/S 1 бр. 17.00 лв.
113 4 Андростендион 1 бр. 18.00 лв.
114 17 OHP (17-Хидроксипрогестерон) 1 бр. 25.00 лв.
115 SHBG 1 бр. 18.00 лв.
116 Cortisol (AM) 1 бр. 16.00 лв.
117 Cortisol (PM) 1 бр. 16.00 лв.
118 hGH (STH) 1 бр. 18.00 лв.
119 АСТН 1 бр. 30.00 лв.
120 РТН 1 бр. 17.00 лв.
121 Прокалцитонин (РСТ) 1 бр. 35.00 лв.
122 Анти Мюлеров хормон 1 бр. 39.00 лв.
123 Инхибин В 1 бр. 47.00 лв.
124 Calcitonin (Калцитонин) 1 бр. 35.00 лв.
125 Дородов Биохимичен Скрининг (11-14 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
126 Дородов Биохимичен Скрининг (15-19 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
127 СЕА 1 бр. 17.00 лв.
128 total PSA 1 бр. 17.00 лв.
129 free PSA 1 бр. 17.00 лв.
130 % free PSA/ total PSA 1 бр. 32.00 лв.
131 СА 125 1 бр. 17.00 лв.
132 SCC 1 бр. 20.00 лв.
133 СА – 15 – 3 1 бр. 17.00 лв.
134 СА 72 – 4 1 бр. 20.00 лв.
135 СА – 19 – 9 1 бр. 17.00 лв.
136 AFP 1 бр. 17.00 лв.
137 beta HCG (серум) 1 бр. 17.00 лв.
138 HTG 1 бр. 18.00 лв.
139 b2 Микроглобулин 1 бр. 20.00 лв.
140 Cyfra – 21-1 1 бр. 18.00 лв.
141 НЕ4 1 бр. 65.00 лв.
142 ROMA 1 бр. 82.00 лв.
143 HbA1c (Гликиран хемоглобин) 1 бр. 14.00 лв.
144 IRI (Инсулин) 1 бр. 18.00 лв.
145 С – Пептид 1 бр. 20.00 лв.
146 Микроалбумин 1 бр. 12.00 лв.
147 HOMA 1 бр. 23.00 лв.
148 С-реактивен протеин 1 бр. 6.00 лв.
149 Високочувствителен CRP 1 бр. 18.00 лв.
150 ASO 1 бр. 6.00 лв.
151 Ревм.ф-р (RF) 1 бр. 6.00 лв.
152 Anti – ССР 1 бр. 25.00 лв.
153 IgG 1 бр. 8.00 лв.
154 IgA 1 бр. 8.00 лв.
155 IgM 1 бр. 8.00 лв.
156 СЗ фракция 1 бр. 8.00 лв.
157 С4 фракция 1 бр. 8.00 лв.
158 ANA Detect 1 бр. 25.00 лв.
159 ANA – профил 1 бр. 120.00 лв.
160 Beta – CrossLaps 1 бр. 17.00 лв.
161 Osteocalcin 1 бр. 17.00 лв.
162 Valproic Acid 1 бр. 20.00 лв.
163 Carbamazepine 1 бр. 20.00 лв.
164 Ige – Total 1 бр. 16.00 лв.
165 Урина – ОХИ 1 бр. 3.00 лв.
166 pH (урина) 1 бр. 0.50 лв.
167 Относително тегло 1 бр. 0.50 лв.
168 Белтък 1 бр. 0.50 лв.
169 Глюкоза 1 бр. 0.50 лв.
170 Кетотела 1 бр. 0.50 лв.
171 Билирубин 1 бр. 0.50 лв.
172 Уробилиноген 1 бр. 0.50 лв.
173 Кръв 1 бр. 0.50 лв.
174 Нитрити 1 бр. 0.50 лв.
175 Седимент 1 бр. 1.00 лв.
176 Седимент по Webb 1 бр. 2.00 лв.
177 Захар количество 1 бр. 1.50 лв.
178 Ca + в урина 1 бр. 4.00 лв.
179 Фосфор в урина 1 бр. 4.00 лв.
180 Амилаза в урината 1 бр. 4.00 лв.
181 Окултни кръвоизливи 1 бр. 6.00 лв.
182 Конкремент 1 бр. 15.00 лв.
183 Drugs in urine 1 бр. 27.00 лв.
184 Спермален анализ 1 бр. 25.00 лв.
185 МБИ – вл.секрет 1 бр. 10.00 лв.
186 Урокултура 1 бр. 10.00 лв.
187 Спермокултура 1 бр. 10.00 лв.
188 МБИ – уретрален секрет 1 бр. 10.00 лв.
189 МБИ – гърлен секрет 1 бр. 10.00 лв.
190 МБИ – носен секрет 1 бр. 10.00 лв.
191 МБИ раневи материал и гной 1 бр. 10.00 лв.
192 МБИ храчка 1 бр. 10.00 лв.
193 МБИ фекална маса и ректален секрет 1 бр. 10.00 лв.
194 МБИ ушен секрет 1 бр. 10.00 лв.
195 МБИ очен секрет 1 бр. 10.00 лв.
196 МБИ 1 бр. 10.00 лв.
197 Микоплазма, Уреаплазма 1 бр. 30.00 лв.
198 Микоплазма, Уреаплазма, Патогенни микроорганизми 1 бр. 45.00 лв.
199 Vitek2-compact-I 1 бр. 8.00 лв.
200 Vitek2-compact-II 1 бр. 8.00 лв.
201 Vitek2-compact-III 1 бр. 8.00 лв.
202 Разширена Антибиограма 1 бр. 8.00 лв.
203 Здравна книжка 1 бр. 15.00 лв.
204 Антимикотична чувствителност 1 бр. 10.00 лв.
205 Фецес за паразитологично изследване 1 бр. 10.00 лв.
206 Ехинококоза Ig G 1 бр. 20.00 лв.
207 Ехинококоза Ig G 1 бр. 25.00 лв.
208 Кръвно – газов анализ 1 бр. 15.00 лв.
209 Кръвна група 1 бр. 20.00 лв.
210 Цитонамазка 1 бр. 15.00 лв.
211 Течно-базирана цитология 1 бр. 33.00 лв.
212 Венепункция и епруветки 1 бр. 2.00 лв.
213 Епруветка, транспортна среда, консумативи 1 бр. 2.00 лв.
214 Потребителска такса 1 бр. 2.90 лв.
215 Потребителска такса за пенсионери 1 бр. 1.00 лв.