Клинична лаборатория

Лекари

  • Д-р Пламена Харланова – специалност Клинична лаборатория

Услуги

  • Изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Изследване на биохимични проби;
  • Изследване на 10 бр. химични показатели в урината;
  • Пълни хормонални изследвания.

Апаратура

  • Хематологичен апарат “АББОТТ” с възможности за изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Биохимичен полуавтоматичен апарат “Микролаб 100” за изследване на биохимични проби;
  • Апарат за изследване на химичните показатели на урината “Уриколор”;
  • Микроскоп “Лабовал 4”;
  • Апарат за хормонални изследвания.