Клинична лаборатория

Лекари

  • Д-р Пламена Харланова – специалност Клинична лаборатория
Услуги

  • Изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Изследване на биохимични проби;
  • Изследване на 10 бр. химични показатели в урината;
  • Пълни хормонални изследвания.

Апаратура

  • Хематологичен апарат “АББОТТ” с възможности за изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Биохимичен полуавтоматичен апарат “Микролаб 100” за изследване на биохимични проби;
  • Апарат за изследване на химичните показатели на урината “Уриколор”;
  • Микроскоп “Лабовал 4”;
  • Апарат за хормонални изследвания.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ Бр. цена
1. ПКК 1 бр. 5.40 лв.
2. ПКК 20 показателя с Диференциално броене 1 бр. 7.90 лв.
3. СУЕ 1 бр. 2.40 лв.
4. Левкограма 1 бр. 4.80 лв.
5. Морфология на еритроцитите 1 бр. 4.80 лв.
6. Хемоглобинови фракции 1 бр. 26.00 лв.
7. Feritin 1 бр. 20.00 лв.
8. Фолиева киселина 1 бр. 20.00 лв.
9. Витамин В12 1 бр. 20.00 лв.
10. Витамин D (25-Hydroxyvitamin D) 1 бр. 25.00 лв.
11. Носен секрет за Ео клетки 1 бр. 9.00 лв.
12. Време за кървене 1 бр. 1.60 лв.
13. Време за съсирване 1 бр. 1.60 лв.
14. Фибриноген 1 бр. 4.80 лв.
15. Протомбиново време 1 бр. 4.80 лв.
16. АРТТ 1 бр. 4.80 лв.
17. D-димер 1 бр. 20.00 лв.
18. Глюкоза Периферна (GLU P) 1 бр. 1.70 лв.
19. Глюкоза Серумна (GLU P) 1 бр. 1.70 лв.
20. Трикратен профил 1 бр. 5.10 лв.
21. Орален глюкозотолерантен тест 1 бр. 5.10 лв.
22. Урея (BUN) 1 бр. 2.20 лв.
23. Креатинин (CREAT) 1 бр. 2.20 лв.
24. Пикочна киселина UA 1 бр. 2.20 лв.
25. Холестерол, HDL, LDL, Триглицериди 1 бр. 12.00 лв.
26. Холестерол (CHOL) 1 бр. 3.00 лв.
27. HDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
28. LDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
29. VLDL-Холестерол 1 бр. 1.00 лв.
30. Триглицериди (TRG) 1 бр. 3.00 лв.
31. Общ белтък (TP) 1 бр. 2.20 лв.
32. Албумин (ALB) 1 бр. 2.20 лв.
33. Билирубин-директен (BILL-D) 1 бр. 3.00 лв.
34. Билирубин-общ (BILL-T) 1 бр. 2.20 лв.
35. Билирубин-индиректен 1 бр. 1.80 лв.
36. АСАТ 1 бр. 3.00 лв.
37. АЛАТ 1 бр. 3.00 лв.
38. АФ (ALP) 1 бр. 3.00 лв.
39. ГГТ (GGT) 1 бр. 3.00 лв.
40. а-амилаза (AMYL) 1 бр. 4.80 лв.
41. Липаза 1 бр. 5.60 лв.
42. ЛДХ (LDH) 1 бр. 5.60 лв.
43. ХБДХ (HBDH) 1 бр. 6.80 лв.
44. Креатинкиназа (KK) 1 бр. 4.40 лв.
45. Креатинкиназа МБ фракция 1 бр. 15.00 лв.
46. Холинестераза (ХЕ) 1 бр. 8.40 лв.
47. Белтък количество 1 бр. 6.00 лв.
48. Тропонин I 1 бр. 25.00 лв.
49. Troponin T hs 1 бр. 24.00 лв.
50. NT-ProBNP 1 бр. 40.00 лв.
51. Калий (К) 1 бр. 4.20 лв.
52. Натрий (Na) 1 бр. 4.20 лв.
53. Хлориди (Cl) 1 бр. 4.20 лв.
54. Калций (Ca) 1 бр. 4.20 лв.
55. Йонизиран калций (Ca++) 1 бр. 6.40 лв.
56. Желязо (Fe) 1 бр. 4.80 лв.
57. Общ ЖСК 1 бр. 6.50 лв.
58. Фосфор (P) 1 бр. 4.50 лв.
59. Магнезий (Mg) 1 бр. 4.50 лв.
60. Syphilis (Wasserman) 1 бр. 7.80 лв.
61. Хеликобактер пилори IgG 1 бр. 19.00 лв.
62. Хеликобактер пилори IgА 1 бр. 19.80 лв.
63. Хеликобактер пилори (Антигени) 1 бр. 33.00 лв.
64. Хеликобактер пилори – Дихателен тест 1 бр. 36.00 лв.
65. Трансферин 1 бр. 16.00 лв.
66. Токсоплазма IgM 1 бр. 19.80 лв.
67. Токсоплазма Ig G 1 бр. 19.80 лв.
68. Лаймска болест IgM (Borrelia IgM) 1 бр. 23.00 лв.
69. Лаймска болест IgG (Borrelia IgG) 1 бр. 23.00 лв.
70. HIV 1 бр. 20.00 лв.
71. HbSAg 1 бр. 15.40 лв.
72. Anti Hbe 1 бр. 21.00 лв.
73. Hbe Ag 1 бр. 21.00 лв.
74. Anti-HBs 1 бр. 21.00 лв.
75. Anti HBc – IgM 1 бр. 21.00 лв.
76. Аnti HBc – total 1 бр. 21.00 лв.
77. Anti – HCV 1 бр. 18.00 лв.
78. Hepatitis A (Anti HAV – IgM) 1 бр. 19.00 лв.
79. Хепатит A (anti-HAV total) 1 бр. 20.00 лв.
80. Chlamydia trachomatis IgM 1 бр. 18.00 лв.
81. Chlamydia trachomatis IgG 1 бр. 18.00 лв.
82. Chlamydia trachomatis IgA 1 бр. 18.00 лв.
83. Chlamydia Pneumoniae IgM 1 бр. 35.00 лв.
84. Chlamydia Pneumoniae IgG 1 бр. 40.00 лв.
85. Mycoplasma pneumonaie IgM 1 бр. 25.00 лв.
86. Mycoplasma pneumonaie IgG 1 бр. 35.00 лв.
87. Хлам.ендоцервикален 1 бр. 16.00 лв.
88. Уретален – директен 1 бр. 16.00 лв.
89. Цитомегаловирус IgG 1 бр. 22.00 лв.
90. Цитомегаловирус IgМ 1 бр. 22.00 лв.
91. Rubella IgM 1 бр. 21.00 лв.
92. Rubella IgG 1 бр. 21.00 лв.
93. EBV IgM (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 19.00 лв.
94. EBV IgG (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 19.00 лв.
95. Varicella-Zoster Virus IgM 1 бр. 27.00 лв.
96. Varicella-Zoster Virus IgG 1 бр. 27.00 лв.
97. Херпес Симплекс тип 1 IgM 1 бр. 22.00 лв.
98. Херпес Симплекс тип 1 IgG 1 бр. 22.00 лв.
99. Херпес Симплекс тип 2 IgМ 1 бр. 22.00 лв.
100. Херпес Симплекс тип 2 IgG 1 бр. 22.00 лв.
101. FT3 1 бр. 13.40 лв.
102. FT4 1 бр. 13.40 лв.
103. TSH 1 бр. 13.40 лв.
104. Anti – Tg 1 бр. 15.40 лв.
105. Anti – TPO 1 бр. 15.40 лв.
106. TSHR – AB 1 бр. 33.80 лв.
107. LH 1 бр. 14.80 лв.
108. FSH 1 бр. 14.80 лв.
109. Progesteron 1 бр. 14.80 лв.
110. Тестостерон 1 бр. 14.80 лв.
111. Estradiol 1 бр. 14.80 лв.
112. Prolactin 1 бр. 14.80 лв.
113. DHEA/S 1 бр. 19.20 лв.
114. 4 Андростендион 1 бр. 20.00 лв.
115. 17 OHP (17-Хидроксипрогестерон) 1 бр. 27.00 лв.
116. SHBG 1 бр. 19.00 лв.
117. Cortisol (AM) 1 бр. 17.00 лв.
118. Cortisol (PM) 1 бр. 17.00 лв.
119. hGH (STH) 1 бр. 22.00 лв.
120. АСТН 1 бр. 30.00 лв.
121. РТН 1 бр. 21.00 лв.
122. Прокалцитонин (РСТ) 1 бр. 35.00 лв.
123. Анти Мюлеров хормон 1 бр. 49.00 лв.
124. Инхибин В 1 бр. 51.00 лв.
125. Calcitonin (Калцитонин) 1 бр. 35.00 лв.
126. Дородов Биохимичен Скрининг (11-14 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
127. Дородов Биохимичен Скрининг (15-19 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
128. СЕА 1 бр. 19.40 лв.
129. total PSA 1 бр. 19.40 лв.
130. free PSA 1 бр. 19.40 лв.
131. % free PSA/ total PSA 1 бр. 32.00 лв.
132. СА 125 1 бр. 19.40 лв.
133. SCC 1 бр. 29.80 лв.
134. СА – 15 – 3 1 бр. 19.40 лв.
135. СА 72 – 4 1 бр. 24.40 лв.
136. СА – 19 – 9 1 бр. 19.40 лв.
137. AFP 1 бр. 19.40 лв.
138. beta HCG (серум) 1 бр. 19.40 лв.
139. HTG 1 бр. 29.80 лв.
140. b2 Микроглобулин 1 бр. 27.40 лв.
141. Cyfra – 21-1 1 бр. 28.00 лв.
142. НЕ4 1 бр. 65.00 лв.
143. ROMA 1 бр. 82.00 лв.
144. HbA1c (Гликиран хемоглобин) 1 бр. 14.00 лв.
145. IRI (Инсулин) 1 бр. 18.00 лв.
146. С – Пептид 1 бр. 20.00 лв.
147. Микроалбумин 1 бр. 12.00 лв.
148. HOMA 1 бр. 23.00 лв.
149. С-реактивен протеин 1 бр. 7.20 лв.
150. Високочувствителен CRP 1 бр. 18.00 лв.
151. ASO 1 бр. 8.20 лв.
152. Ревм.ф-р (RF) 1 бр. 8.20 лв.
153. Anti – ССР 1 бр. 34.00 лв.
154. IgG 1 бр. 14.00 лв.
155. IgA 1 бр. 14.00 лв.
156. IgM 1 бр. 14.00 лв.
157. СЗ фракция 1 бр. 16.00 лв.
158. С4 фракция 1 бр. 16.00 лв.
159. ANA Detect 1 бр. 29.00 лв.
160. Калпротектин – количествен 1 бр. 35.00 лв.
161. Beta – CrossLaps 1 бр. 19.80 лв.
162. Osteocalcin 1 бр. 19.80 лв.
163. Valproic Acid 1 бр. 24.00 лв.
164. Carbamazepine 1 бр. 24.00 лв.
165. Хомоцистеин 1 бр. 39.00 лв.
166. Ige – Total 1 бр. 18.00 лв.
167. Урина – ОХИ 1 бр. 4.20 лв.
168. pH (урина) 1 бр. 0.50 лв.
169. Относително тегло 1 бр. 0.50 лв.
170. Белтък 1 бр. 0.50 лв.
171. Глюкоза 1 бр. 0.50 лв.
172. Кетотела 1 бр. 0.50 лв.
173. Билирубин 1 бр. 0.50 лв.
174. Уробилиноген 1 бр. 0.50 лв.
175. Кръв 1 бр. 0.50 лв.
176. Нитрити 1 бр. 0.50 лв.
177. Седимент 1 бр. 1.60 лв.
178. Седимент по Webb 1 бр. 2.00 лв.
179. Захар количество 1 бр. 5.00 лв.
180. Ca + в урина 1 бр. 8.00 лв.
181. Фосфор в урина 1 бр. 8.00 лв.
182. Амилаза в урината 1 бр. 8.00 лв.
183. Окултни кръвоизливи 1 бр. 9.00 лв.
184. Ендогенен Клирънс 1 бр. 18.00 лв.
185. Конкремент 1 бр. 24.00 лв.
186. Комбиниран тест за наркотици 1 бр. 28.00 лв.
187. МБИ – вл.секрет 1 бр. 18.60 лв.
188. Урокултура 1 бр. 18.60 лв.
189. Спермокултура 1 бр. 18.60 лв.
190. МБИ – уретрален секрет 1 бр. 18.60 лв.
191. МБИ – гърлен секрет 1 бр. 18.60 лв.
192. МБИ – носен секрет 1 бр. 18.60 лв.
193. МБИ раневи материал и гной 1 бр. 18.60 лв.
194. МБИ храчка 1 бр. 18.60 лв.
195. МБИ фекална маса и ректален секрет 1 бр. 18.60 лв.
196. МБИ ушен секрет 1 бр. 18.60 лв.
197. МБИ очен секрет 1 бр. 18.60 лв..
198. МБИ 1 бр. 18.60 лв.
199. Гонорея /бърз тест/ 1 бр. 18.00 лв.
200. Микоплазма, Уреаплазма 1 бр. 35.00 лв.
201. Микоплазма, Уреаплазма, Патогенни микроорганизми 1 бр. 45.00 лв.
202. Разширена Антибиограма 1 бр. 9.00 лв.
203. Здравна книжка 1 бр. 19.00 лв.
204. Антимикотична чувствителност 1 бр. 18.00 лв.
205. Фецес за паразитологично изследване 1 бр. 12.00 лв.
206. Ехинококоза Ig G 1 бр. 22.00 лв.
207. Трихинелоза Ig G 1 бр. 28.00 лв.
208. Кръвно – газов анализ 1 бр. 23.00 лв.
209. Кръвна група 1 бр. 20.00 лв.
210. Цитонамазка конвенционална 1 бр. 17.00 лв.
211. Течно-базирана цитология 1 бр. 33.00 лв.
212. Венепункция, епруветка и транспортна среда 1 бр. 2.00 лв.
213. Обработка на биологичен материал и екарисаж 1 бр. 2.00 лв.
214. Секрет, епруветка, екарисаж 1 бр. 1.00 лв.
215. Потребителска такса 1 бр. 2.90 лв.
216. Потребителска такса за пенсионери 1 бр. 1.00 лв.