Клинична лаборатория

Лекари

  • Д-р Пламена Харланова – специалност Клинична лаборатория
Услуги

  • Изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Изследване на биохимични проби;
  • Изследване на 10 бр. химични показатели в урината;
  • Пълни хормонални изследвания.

Апаратура

  • Хематологичен апарат “АББОТТ” с възможности за изследване на дванадесет хематологични показатели;
  • Биохимичен полуавтоматичен апарат “Микролаб 100” за изследване на биохимични проби;
  • Апарат за изследване на химичните показатели на урината “Уриколор”;
  • Микроскоп “Лабовал 4”;
  • Апарат за хормонални изследвания.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ Бр. цена
1. ПКК 1 бр. 4.80 лв.
2. ПКК 20 показателя с Диференциално броене 1 бр. 7.20 лв.
3. СУЕ 1 бр. 2.00 лв.
4. Левкограма 1 бр. 4.00 лв.
5. Микропскопско броене на тромбоцити 1 бр. 4.00 лв.
6. Морфология на еритроцитите 1 бр. 4.00 лв.
7. Хемоглобинови фракции 1 бр. 24.00 лв.
8. Feritin 1 бр. 20.00 лв.
9. Фолиева киселина 1 бр. 20.00 лв.
10. Витамин В12 1 бр. 20.00 лв.
11. Витамин D (25-Hydroxyvitamin D) 1 бр. 25.00 лв.
12. Носен секрет за Ео клетки 1 бр. 9.00 лв.
13. Време за кървене 1 бр. 1.00 лв.
14. Време за съсирване 1 бр. 1.00 лв.
15. Фибриноген 1 бр. 4.40 лв.
16. Протомбиново време 1 бр. 4.40 лв.
17. АРТТ 1 бр. 4.40 лв.
18. D-димер 1 бр. 20.00 лв.
19. Глюкоза Периферна (GLU P) 1 бр. 1.50 лв.
20. Глюкоза Серумна (GLU P) 1 бр. 1.50 лв.
21. Трикратен профил 1 бр. 4.50 лв.
22. Орален глюкозотолерантен тест 1 бр. 4.50 лв.
23. Урея (BUN) 1 бр. 2.00 лв.
24. Креатинин (CREAT) 1 бр. 2.00 лв.
25. Пикочна киселина UA 1 бр. 2.00 лв.
26. Холестерол (CHOL) 1 бр. 3.00 лв.
27. HDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
28. LDL-Холестерол 1 бр. 3.00 лв.
29. Холестерол, HDL, LDL, триглицириди 1 бр. 11.00 лв.
30. VLDL-Холестерол 1 бр. 1.00 лв.
31. Триглицериди (TRG) 1 бр. 3.00 лв.
32. Общ белтък (TP) 1 бр. 2.00 лв.
33. Албумин (ALB) 1 бр. 2.00 лв.
34. Протеинограма 1 бр. 20.00 лв.
35. Билирубин-общ (BILL-T) 1 бр. 2.00 лв.
36. Билирубин-индиректен 1 бр. 1.00 лв.
37. АСАТ 1 бр. 3.00 лв.
38. АЛАТ 1 бр. 3.00 лв.
39. АФ (ALP) 1 бр. 3.00 лв.
40. ГГТ (GGT) 1 бр. 3.00 лв.
41. а-амилаза (AMYL) 1 бр. 4.00 лв.
42. Липаза 1 бр. 5.00 лв.
43. ЛДХ (LDH) 1 бр. 4.00 лв.
44. ХБДХ (HBDH) 1 бр. 6.00 лв.
45. Креатинкиназа (KK) 1 бр. 4.00 лв.
46. Креатинкиназа МБ фракция 1 бр. 15.00 лв.
47. Холинестераза (ХЕ) 1 бр. 8.00 лв.
48. Белтък количество 1 бр. 6.00 лв.
49. Тропонин I 1 бр. 25.00 лв.
50. Troponin T hs 1 бр. 22.00 лв.
51. NT-ProBNP 1 бр. 40.00 лв.
52. Калий (К) 1 бр. 4.00 лв.
53. Натрий (Na) 1 бр. 4.00 лв.
54. Хлориди (Cl) 1 бр. 4.00 лв.
55. Калций (Ca) 1 бр. 4.00 лв.
56. Йонизиран калций (Ca++) 1 бр. 6.00 лв.
57. Желязо (Fe) 1 бр. 4.50 лв.
58. Общ ЖСК 1 бр. 6.50 лв.
59. Фосфор (P) 1 бр. 4.50 лв.
60. Магнезий (Mg) 1 бр. 4.50 лв.
61. Syphilis (Wasserman) 1 бр. 6.00 лв.
62. Хеликобактер пилори IgG 1 бр. 18.00 лв.
63. Хеликобактер пилори IgА 1 бр. 18.00 лв.
64. Хеликобактер пилори (Антигени) 1 бр. 33.00 лв.
65. Хеликобактер пилори – Дихателен тест 1 бр. 36.00 лв.
66. Трансферин 1 бр. 19.00 лв.
67. Токсоплазма IgM 1 бр. 18.00 лв.
68. Токсоплазма Ig G 1 бр. 18.00 лв.
69. Лаймска болест (Borrelia IgM) 1 бр. 22.00 лв.
70. Лаймска болест (Borrelia IgG) 1 бр. 22.00 лв.
71. HIV 1 бр. 20.00 лв.
72. HbSAg (Хепатит В) 1 бр. 14.00 лв.
73. Anti Hbe 1 бр. 19.00 лв.
74. Hbe Ag 1 бр. 17.00 лв.
75. Anti-HBs 1 бр. 19.00 лв.
76. Anti HBc – IgM 1 бр. 20.00 лв.
77. Аnti HBc – total 1 бр. 20.00 лв.
78. Anti – HCV 1 бр. 15.00 лв.
79. Hepatitis A (Anti HAV – IgM) 1 бр. 18.00 лв.
80. Хепатит A (anti-HAV total) 1 бр. 20.00 лв.
81. Хепатит С (anti-HCV antibodies) 1 бр. 16.00 лв.
82. Chlamydia trachomatis IgM 1 бр. 16.00 лв.
83. Chlamydia trachomatis IgG 1 бр. 16.00 лв.
84. Chlamydia trachomatis IgA 1 бр. 16.00 лв.
85. Chlamydia Pneumoniae IgM 1 бр. 35.00 лв.
86. Chlamydia Pneumoniae IgG 1 бр. 40.00 лв.
87. Mycoplasma pneumonaie IgM 1 бр. 25.00 лв.
88. Mycoplasma pneumonaie IgG 1 бр. 35.00 лв.
89. Хлам.ендоцервикален 1 бр. 14.00 лв.
90. Уретален – директен 1 бр. 14.00 лв.
91. Цитомегаловирус IgG 1 бр. 19.00 лв.
92. Цитомегаловирус IgМ 1 бр. 19.00 лв.
93. Rubella IgM 1 бр. 19.00 лв.
94. Rubella IgG 1 бр. 19.00 лв.
95. EBV IgM (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 16.00 лв.
96. EBV IgG (Инф.Мононуклеоза) 1 бр. 16.00 лв.
97. Varicella-Zoster Virus IgM 1 бр. 27.00 лв.
98. Varicella-Zoster Virus IgG 1 бр. 27.00 лв.
99. Херпес Симплекс тип 1 IgM 1 бр. 22.00 лв.
100. Херпес Симплекс тип 1 IgG 1 бр. 22.00 лв.
101. Херпес Симплекс тип 2 IgМ 1 бр. 22.00 лв.
102. Херпес Симплекс тип 2 IgG 1 бр. 22.00 лв.
103. FT3 1 бр. 12.00 лв.
104. FT4 1 бр. 12.00 лв.
105. TSH 1 бр. 12.00 лв.
106. Anti – Tg 1 бр. 14.00 лв.
107. Anti – TPO 1 бр. 14.00 лв.
108. TSHR – AB 1 бр. 32.00 лв.
109. LH 1 бр. 14.00 лв.
110. FSH 1 бр. 14.00 лв.
111. Progesteron 1 бр. 14.00 лв.
112. Тестостерон 1 бр. 14.00 лв.
113. Estradiol 1 бр. 14.00 лв.
114. Prolactin 1 бр. 14.00 лв.
115. DHEA/S 1 бр. 17.00 лв.
116. 4 Андростендион 1 бр. 19.00 лв.
117. 17 OHP (17-Хидроксипрогестерон) 1 бр. 27.00 лв.
118. SHBG 1 бр. 18.00 лв.
119. Cortisol (AM) 1 бр. 16.00 лв.
120. Cortisol (PM) 1 бр. 16.00 лв.
121. hGH (STH) 1 бр. 18.00 лв.
122. АСТН 1 бр. 30.00 лв.
123. РТН 1 бр. 17.00 лв.
124. Прокалцитонин (РСТ) 1 бр. 35.00 лв.
125. Анти Мюлеров хормон 1 бр. 46.00 лв.
126. Инхибин В 1 бр. 49.00 лв.
127. Calcitonin (Калцитонин) 1 бр. 35.00 лв.
128. Дородов Биохимичен Скрининг (11-14 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
129. Дородов Биохимичен Скрининг (15-19 г. седмица) 1 бр. 50.00 лв.
130. СЕА 1 бр. 18.00 лв.
131. total PSA 1 бр. 18.00 лв.
132. free PSA 1 бр. 18.00 лв.
133. % free PSA/ total PSA 1 бр. 32.00 лв.
134. СА 125 1 бр. 18.00 лв.
135. SCC 1 бр. 28.00 лв.
136. СА – 15 – 3 1 бр. 18.00 лв.
137. СА 72 – 4 1 бр. 22.00 лв.
138. СА – 19 – 9 1 бр. 18.00 лв.
139. AFP 1 бр. 18.00 лв.
140. beta HCG (серум) 1 бр. 18.00 лв.
141.  HTG  1 бр.  27.00 лв. 
142.  b2 Микроглобулин  1 бр.  24.00 лв. 
143.  Cyfra – 21-1  1 бр.  28.00 лв. 
144.  НЕ4  1 бр.  65.00 лв. 
145.  ROMA  1 бр.  82.00 лв. 
146.  HbA1c (Гликиран хемоглобин)  1 бр.  14.00 лв. 
147.  IRI (Инсулин)  1 бр.  18.00 лв. 
148.  С – Пептид  1 бр.  20.00 лв. 
149.  Микроалбумин  1 бр.  12.00 лв. 
150.  HOMA  1 бр.  23.00 лв. 
151.  С-реактивен протеин  1 бр.  6.00 лв. 
152.  Високочувствителен CRP  1 бр.  18.00 лв. 
153.  ASO  1 бр.  7.00 лв. 
154.  Ревм.ф-р (RF)  1 бр.  7.00 лв. 
155.  Anti – ССР  1 бр.  27.00 лв. 
156.  IgG  1 бр.  10.00 лв. 
157.  IgA  1 бр.  10.00 лв. 
158.  IgM  1 бр.  10.00 лв. 
159.  СЗ фракция  1 бр.  10.00 лв. 
160.  С4 фракция  1 бр.  10.00 лв. 
161.  ANA Detect  1 бр.  28.00 лв. 
162.  с ANCA (anti PR3, количествен)   1 бр.  30.00 лв. 
163.  Калпротектин – количествен  1 бр.  32.00 лв. 
164.  Beta – CrossLaps  1 бр.  18.00 лв. 
165.  Osteocalcin  1 бр.  18.00 лв. 
166.  Valproic Acid  1 бр.  22.00 лв. 
167.  Carbamazepine  1 бр.  22.00 лв. 
168.  Хомоцистеин  1 бр.  39.00 лв. 
169.  Ige – Total  1 бр.  16.00 лв. 
170.  Урина – ОХИ  1 бр.  3.00 лв. 
171.  pH (урина)  1 бр.  0.50 лв. 
172.  Относително тегло  1 бр.  0.50 лв. 
173.  Белтък  1 бр.  0.50 лв. 
174.  Глюкоза  1 бр.  0.50 лв. 
175.  Кетотела  1 бр.  0.50 лв. 
176.  Билирубин  1 бр.  0.50 лв. 
177.  Уробилиноген  1 бр.  0.50 лв. 
178.  Кръв  1 бр.  0.50 лв. 
179.  Нитрити  1 бр.  0.50 лв. 
180.  Седимент  1 бр.  1.00 лв. 
181.  Седимент по Webb  1 бр.  2.00 лв. 
182.  Захар количество  1 бр.  5.00 лв. 
183.  Ca + в урина  1 бр.  8.00 лв. 
184.  Фосфор в урина  1 бр.  8.00 лв. 
185.  Амилаза в урината  1 бр.  8.00 лв. 
186.  Окултни кръвоизливи  1 бр.  8.00 лв. 
187.  Ендогенен Клирънс  1 бр.  18.00 лв. 
188.  Конкремент  1 бр.  24.00 лв. 
189.  Drugs in urine  1 бр.  27.00 лв. 
190.  Спермален анализ  1 бр.  25.00 лв. 
191.  МБИ – вл.секрет  1 бр.  16.80 лв. 
192.  МБИ Урокултура  1 бр.  16.80 лв. 
193.  Спермокултура  1 бр.  16.80 лв. 
194.  МБИ – уретрален секрет  1 бр.  16.80 лв. 
195.  МБИ – гърлен секрет  1 бр.  16.80 лв. 
196.  МБИ – носен секрет  1 бр.  16.80 лв. 
197.  МБИ раневи материал и гной  1 бр.  16.80 лв. 
198.  МБИ храчка  1 бр.  16.80 лв. 
199.  МБИ фекална маса и ректален секрет  1 бр.  16.80 лв. 
200.  МБИ ушен секрет  1 бр.  16.80 лв. 
201.  МБИ очен секрет  1 бр.  16.80 лв. 
202.  МБИ  1 бр.  16.80 лв. 
203.  Гонорея  1 бр.  10.00 лв. 
204.  Микоплазма, Уреаплазма  1 бр.  33.00 лв. 
205.  Микоплазма, Уреаплазма, Патогенни микроорганизми  1 бр.  45.00 лв. 
206.  Vitek2-антибиограма  1 бр.  16.00 лв. 
207.  Разширена Антибиограма  1 бр.  8.00 лв. 
208.  Здравна книжка  1 бр.  17.00 лв. 
209.  Антимикотична чувствителност  1 бр.  16.00 лв. 
210.  Фецес за паразитологично изследване   1 бр.  12.00 лв. 
211.  Ехинококоза Ig G  1 бр.  22.00 лв. 
212.  Трихинелоза Ig G  1 бр.  28.00 лв. 
213.  Кръвно – газов анализ  1 бр.  18.00 лв. 
214.  Кръвна група   1 бр.  20.00 лв. 
215.  Цитонамазка  1 бр.  17.00 лв. 
216.  Течно-базирана цитология  1 бр.  33.00 лв. 
217.  Венепункция и епруветки  1 бр.  2.00 лв. 
218.  Епруветка, транспортна среда, консумативи  1 бр.  2.00 лв. 
219.  Потребителска такса  1 бр.  2.90 лв. 
220.  Потребителска такса за пенсионери  1 бр.  1.00 лв.