Рентгенови кабинети

Лекари

  • Д-р Вълко Ялъмов – специалист рентгенолог
Услуги

  • Правят се всякакви видове ренгенови снимки, рентгенова графия и рентгенова скопия на хранопровод, стомах, дебело черво;
  • Зъбни снимки;
  • Денситометрия – измерване на костната плътност.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Рентгенография на крайници – центраж 1 бр. 20.00 лв.
2 Рентгенография на крайници – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
3 Рентгенография на клавикула 1 бр. 20.00 лв.
4 Рентгрнография на акромиоклавикуларна става 1 бр. 20.00 лв.
5 Рентгенография на скапула 1 бр. 20.00 лв.
6 Рентгенография на раменна става 1 бр. 20.00 лв.
7 Рентгенография на хумерус – центраж 1 бр. 20.00 лв.
8 Рентгенография на хумерус – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
9 Рентгенография на лакетна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
10 Рентгенография на лакетна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
11 Рентгенография на антебрахиум – центраж 1 бр. 20.00 лв.
12 Рентгенография на антебрахиум – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
13 Рентгенография на гривнена става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
14 Рентгенография на гривнена става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
15 Пентгенография на длан и пръсти – центраж 1 бр. 20.00 лв.
16 Пентгенография на длан и пръсти – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
17 Рентгенография на сакроилиачни стави 1 бр. 30.00 лв.
18 Рентгенография на тазобедрена става 1 бр. 20.00 лв.
19 Рентгенография на бедрена кост – центраж 1 бр. 20.00 лв.
20 Рентгенография на бедрена кост – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
21 Рентгенография на колянна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
22 Рентгенография на колянна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
23 Рентгенография на подбедрица – центраж 1 бр. 20.00 лв.
24 Рентгенография на подбедрица – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
25 Рентгенография на глезенна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
26 Рентгенография на глезенна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
27 Рентгенография на стъпало и пръсти – центраж 1 бр. 20.00 лв.
28 Рентгенография на стъпало и пръсти – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
29 Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж 1 бр. 30.00 лв.
30 Рентгенография на лицеви кости 1 бр. 20.00 лв.
31 Рентгенография на околоносни синуси 1 бр. 20.00 лв.
32 Полупрофил на шия 1 бр. 20.00 лв.
33 Епифаринкс 1 бр. 20.00 лв.
34 Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж 1 бр. 20.00 лв.
35 Рентгенография на стернум 1 бр. 20.00 лв.
36 Рентгенография на ребра – за центраж 1 бр. 30.00 лв.
37 Рентгенография на таз 1 бр. 30.00 лв.
38 Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж 1 бр. 20.00 лв.
39 Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
40 Рентгенография на череп – фас и профил 1 бр. 40.00 лв.
41 Рентгенография на травматичен череп – фас и профил с проекция 135 градуса 1 бр. 60.00 лв.
42 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 бр. 30.00 лв.
43 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна 1 бр. 30.00 лв.
44 Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ 1 бр. 40.00 лв.
45 Мамография 1 бр. 50.00 лв.
46 Ехография на жлъчно-чернодробна система 1 бр. 25.00 лв.
47 Ехография на отделителна система 1 бр. 25.00 лв.
48 Ехография на надбъбречна жлеза 1 бр. 20.00 лв.
49 Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза 1 бр. 25.00 лв.
50 Ехография на панкреас 1 бр. 20.00 лв.
51 Ехография на далак 1 бр. 20.00 лв.
52 Ехография на меки тъкани 1 бр. 20.00 лв.
53 Ехография на щитовидна жлеза 1 бр. 25.00 лв.
54 Ехография на млечна жлеза 1 бр. 30.00 лв.
55 Ехография на тестиси 1 бр. 20.00 лв.
56 Цялостна ехография на коремни органи 1 бр. 60.00 лв.