Рентгенови кабинети

Лекари

  • Д-р Вълко Ялъмов – специалист рентгенолог
Услуги

  • Правят се всякакви видове ренгенови снимки, рентгенова графия и рентгенова скопия на хранопровод, стомах, дебело черво;
  • Зъбни снимки;
  • Денситометрия – измерване на костната плътност.

ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата мярка цена
 – ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА бр. цена
1. Рентгенография на крайници – центраж 1 бр. 20.00 лв.
2. Рентгенография на крайници – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
3. Рентгенография на клавикула 1 бр. 20.00 лв.
4. Рентгрнография на акромиоклавикуларна става 1 бр. 20.00 лв.
5. Рентгенография на скапула 1 бр. 20.00 лв.
6. Рентгенография на раменна става 1 бр. 20.00 лв.
7. Рентгенография на хумерус – центраж 1 бр. 20.00 лв.
8. Рентгенография на хумерус – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
9. Рентгенография на лакетна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
10. Рентгенография на лакетна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
11. Рентгенография на антебрахиум – центраж 1 бр. 20.00 лв.
12. Рентгенография на антебрахиум – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
13. Рентгенография на гривнена става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
14. Рентгенография на гривнена става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
15. Пентгенография на длан и пръсти – центраж 1 бр. 20.00 лв.
16. Пентгенография на длан и пръсти – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
17. Рентгенография на сакроилиачни стави 1 бр. 30.00 лв.
18. Рентгенография на тазобедрена става 1 бр. 20.00 лв.
19. Рентгенография на бедрена кост – центраж 1 бр. 20.00 лв.
20. Рентгенография на бедрена кост – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
21. Рентгенография на колянна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
22. Рентгенография на колянна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
23. Рентгенография на подбедрица – центраж 1 бр. 20.00 лв.
24. Рентгенография на подбедрица – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
25. Рентгенография на глезенна става – центраж 1 бр. 20.00 лв.
26. Рентгенография на глезенна става – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
27. Рентгенография на стъпало и пръсти – центраж 1 бр. 20.00 лв.
28. Рентгенография на стъпало и пръсти – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
29. Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж 1 бр. 30.00 лв.
30. Рентгенография на лицеви кости 1 бр. 20.00 лв.
31. Рентгенография на околоносни синуси 1 бр. 40.00 лв.
32. Полупрофил на шия 1 бр. 20.00 лв.
33. Епифаринкс 1 бр. 20.00 лв.
34. Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж 1 бр. 20.00 лв.
35. Рентгенография на стернум 1 бр. 20.00 лв.
36. Рентгенография на ребра – за центраж 1 бр. 50.00 лв.
37. Рентгенография на таз 1 бр. 30.00 лв.
38. Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж 1 бр. 20.00 лв.
39. Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил 1 бр. 30.00 лв.
40. Рентгенография на череп – фас 1 бр. 30.00 лв.
41. Рентгенография на череп – фас и профил 1 бр. 40.00 лв.
42. Рентгенография на травматичен череп – фас и профил с проекция 135 градуса 1 бр. 60.00 лв.
43. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 бр. 50.00 лв.
44. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна 1 бр. 50.00 лв.
45. Обзорна рентгенография на корем 1 бр. 60.00 лв.
46. Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ 1 бр. 60.00 лв.
47. Мамография 1 бр. 50.00 лв.
48. Ехография на жлъчно-чернодробна система 1 бр. 25.00 лв.
49. Ехография на отделителна система 1 бр. 35.00 лв.
50. Ехография на надбъбречна жлеза 1 бр. 25.00 лв.
51. Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза 1 бр. 30.00 лв.
52. Ехография на панкреас 1 бр. 25.00 лв.
53. Ехография на далак 1 бр. 25.00 лв.
54. Ехография на меки тъкани 1 бр. 25.00 лв.
55. Ехография на щитовидна жлеза 1 бр. 30.00 лв.
56. Ехография на млечна жлеза 1 бр. 40.00 лв.
57. Ехография на тестиси 1 бр. 25.00 лв.
58. Цялостна ехография на коремни органи 1 бр. 80.00 лв.