Рентгенови кабинети

Лекари

  • д-р Адем Хаджимехмед – специалист образна диагностика, мамограф, ехограф, рентген
Услуги

  • Правят се всякакви видове ренгенови снимки, рентгенова графия и рентгенова скопия на хранопровод, стомах, дебело черво;
  • Зъбни снимки;
  • Денситометрия – измерване на костната плътност.

ЦЕНОРАЗПИС

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ЦЕНОРАЗПИС БЪЛГАРИ ЧУЖДЕНЦИ
1. Рентгенография на крайници – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
2. Рентгенография на крайници – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
3. Рентгенография на клавикула 30.00 лв. 50.00 лв.
4. Рентгрнография на акромиоклавикуларна става 30.00 лв. 50.00 лв.
5. Рентгенография на скапула 30.00 лв. 50.00 лв.
6. Рентгенография на раменна става 30.00 лв. 50.00 лв.
7. Рентгенография на хумерус – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
8. Рентгенография на хумерус – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
9. Рентгенография на лакетна става – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
10. Рентгенография на лакетна става – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
11. Рентгенография на антебрахиум – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
12. Рентгенография на антебрахиум – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
13. Рентгенография на гривнена става – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
14. Рентгенография на гривнена става – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
15. Пентгенография на длан и пръсти – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
16. Пентгенография на длан и пръсти – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
17. Рентгенография на сакроилиачни стави 40.00 лв. 60.00 лв.
18. Рентгенография на тазобедрена става 30.00 лв. 50.00 лв.
19. Рентгенография на бедрена кост – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
20. Рентгенография на бедрена кост – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
21. Рентгенография на колянна става – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
22. Рентгенография на колянна става – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
23. Рентгенография на подбедрица – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
24. Рентгенография на подбедрица – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
25. Рентгенография на глезенна става – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
26. Рентгенография на глезенна става – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
27. Рентгенография на стъпало и пръсти – центраж 30.00 лв. 50.00 лв.
28. Рентгенография на стъпало и пръсти – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
29. Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж 40.00 лв.  

60.00 лв.

30. Рентгенография на лицеви кости 30.00 лв. 50.00 лв.
31. Рентгенография на околоносни синуси 40.00 лв. 60.00 лв.
32. Полупрофил на шия 30.00 лв. 50.00 лв.
33. Епифаринкс 30.00 лв. 50.00 лв.
34. Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж 30.00 лв.  

50.00 лв.

35. Рентгенография на стернум 30.00 лв. 50.00 лв.
36. Рентгенография на ребра – за центраж 50.00 лв.    70.00 лв.
37. Рентгенография на таз 40.00 лв. 60.00 лв.
38. Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж 30.00 лв.  

50.00 лв.

39. Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил 40.00 лв.  

60.00 лв.

40. Рентгенография на череп – фас 30.00 лв. 50.00 лв.
41. Рентгенография на череп – фас и профил 40.00 лв. 60.00 лв.
42. Рентгенография на травматичен череп – фас и профил с проекция 135 градуса 60.00 лв.  

  80.00 лв.

43. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 50.00 лв.   70.00 лв.
44. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна 50.00 лв.  

  70.00 лв.

45. Обзорна рентгенография на корем 70.00 лв.   90.00 лв.
46. Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ 70.00 лв.   90.00 лв.
47. Мамография 70.00 лв.   90.00 лв.
48. Ехография на жлъчно-чернодробна система 30.00 лв. 50.00 лв.
49. Ехография на отделителна система 40.00 лв. 60.00 лв.
50. Ехография на надбъбречна жлеза 30.00 лв. 50.00 лв.
51. Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза 40.00 лв. 60.00 лв.
52. Ехография на панкреас 30.00 лв. 50.00 лв.
53. Ехография на далак 30.00 лв. 50.00 лв.
54. Ехография на меки тъкани 30.00 лв. 50.00 лв.
55. Ехография на щитовидна жлеза 30.00 лв. 50.00 лв.
56. Ехография на млечна жлеза 40.00 лв. 60.00 лв.
57. Ехография на тестиси 30.00 лв. 50.00 лв.
58. Цялостна ехография на коремни органи 80.00 лв.  100.00 лв.